Skip to content

Past wel

Bent u ouder/professional van of mbt hoogbegaafde jongeren en ziet u ze (dreigen) uit (te)vallen?!? Vind hier de antwoorden op uw vragen!

About this event

Ben je #ouder van een kind met kenmerken van hoogbegaafdheid en/of hoog sensitiviteit die dreigt uit te vallen of al thuiszit (5-30 jaar)?

 

Of ben je #docent, #onderwijs-/ #jeugd-/ #zorgconsulent, #beleidsmedewerker #leerplichtambtenaar, #hulpverlener, #huisarts of anderzijds betrokken?

 

Dinsdag 14 juni organiseert Self As Team een bijeenkomst van 15.00 uur tot 17.00 uur in Gorinchem en van 19.30 uur tot 21.30 uur in Vianen/Nieuwegein. Bart Frumau-Luckman van Spirare Talent Valley – Spirare Inspiration Valley komt hierbij voorlichting geven over:

signaleren van niet schoolse hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit, visie op ontwikkeling vanuit het kind, de jongere zelf, maken we kennis met een ontwikkelomgeving als Spirare.

Want, er is een plek en dat PAST WEL!

 

Deze bijeenkomst hopen we samen in gesprek te gaan, zodat deze jongeren niet langer aan hun lot worden overgelaten en onnodig thuiszitten!

Meld je nu aan!

 

#pastwel #hoogbegaafd #hsp #onderwijssysteem #ouders #talentontwikkeling #onderwijs #zorg #kinderen #jongeren #ontwikkelomgeving #thuiszitters

Datum

14 juni 2022
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:00

Meer Info

Meer Lezen

Locatie

Centraal punt
Grote Haarlemser 120
Categorie
Meer Lezen
QR code